CENY


Cenová náročnost


- závisí na množství potřebného materiálu barevnosti dlažby a doplňkových materiálů a terénu

- konečnou cenu dlážděného krytu ze zámkové dlažby také ovlivňuje zemní práce a odvoz zeminy (sutě) na skládku

- betonová zámková dlažba se pokládá na předem připravené zhutněné štěrkové lože dle předpisů výrobce